Ruokateemainen ideakiihdyttämö inspiroi tiimejä kestävämpiin ratkaisuihin

Helsinki Think Company ja Fazer Lab, Fazerin tutkimus- ja innovaatioyksikkö ovat luotsanneet yhteistyössä tämän kevään aikana ruokateemaista ideakiihdyttämöä. Ruokis on koonnut yhteen monitieteisiä tiimejä, joita kaikkia yhdistää kiinnostus pureutua yhteen ajankohtaisista ongelmista: ruokaketjuun ja sen kestävyyteen. Nyt kun tiimien taival alkaa lähestyä loppuaan finaalispektaakkelin häämöttäessä jo reilun viikon päässä 18.6., on koittanut aika tutustua finalisteihin!

Ruokis on koonnut yhteen kourallisen elintarviketieteilijöitä, mutta yhdeksän tiimin joukkoon mahtuu myös ympäristö- ja valtiotieteiden sekä kielten ja kulttuurin opiskelijoita, ravintola-alan osaajia ja jopa kotitalousopettaja. Osallistujien monipuolinen tausta onkin johtanut siihen, että Ruokiksen aikana syntyneissä ratkaisuissa näkyy useita erilaisia näkökulmia. Kaunokirjallisuutta opiskelevan Elisan toteamus kiteyttääkin monitieteisyyden tuoman edun osuvasti: “Kirjallisuuden opinnot ja ruoan kestävyys eivät välttämättä tunnu kuuluvan samaan kuvaan. Toisaalta kaunokirjallisuus opettaa kuvittelemaan vaihtoehtoisia maailmoja ja tulevaisuuksia.”

Sen lisäksi, että tiimit ovat opintotaustoiltaan monipuolisia, moni osallistujista on myös osallistunut ruokakiihdyttämöön Suomen eri kolkista. Tässä mielessä koronapandemian myötä verkossa järjestetty ohjelma on toisaalta tarjonnut mahdollisuuden osallistua ohjelmaan kätevästi myös Helsingin ulkopuolelta käsin. Me kysyimme muutamalta Ruokikseen osallistuvalta tiimiltä, mikä sai heidät alunperin hakemaan mukaan ohjelmaan, ja mitä he ovat saaneet työpajoista irti tähän mennessä. Tutustu tiimeihin alla!

Millainen opintotausta tiimillänne on?

Tiimi 2: Anna, Elisa ja Lilli muodostavat monitieteisen tiimin, jossa sekä Annalla että ravintolakokin koulutuksen käyneellä Lillillä on myös arvokasta kokemusta ravintola-alalta. Nykyisin Anna tekee väitöskirjaa Helsingin yliopiston historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa, ja Lilli viimeistelee kotitalousopettajan maisteriopintoja. Tähän kokonaisuuteen Elisan opinnot kotimaisen kirjallisuuden parissa tuovat erilaisen ja arvokkaan näkökulman ruokaan ja kestävyysteemaan.

Tiimi 4: Emma, Emmi ja Ida muodostavat tiimin, jossa kaikkien opinnot keskittyvät elintarviketieteisiin. Emma on ravitsemustieteilijä, Emmi elintarviketeknologi ja Ida elintarvikekemisti.

Tiimi 6: “Tiimimme on monipuolinen ja -tieteinen!” Tirre toteaa ensi alkuun hänen, Jutan, Saran, Pian ja Maijan muodostamasta kokoonpanosta. Jutta opiskelee hallintotieteiden maisteriohjelmassa pääaineenaan ympäristöpolitiikka ja aluetiede. Sara on puolestaan ympäristömuutoksen ja kestävän kehityksen maisteriopiskelija ja keskittyy erityisesti agroekologiaan ja kestävään ruoantuotantoon. Pia ja Maija ovat elintarviketieteilijöitä, joiden molempien opinnot jatkuvat elintarvikekemian parissa. Tirre on työskennellyt innovoinnin, palvelumuotoilun ja projektityön parissa, ja hänen opintotaustansa on kasvintuotantotieteissä.

Tiimi 10: Sulo, Ira, Jenni, Kuisma ja Riikka muodostavat yhdessä tiimin, jonka osaaminen rakentuu elintarviketieteiden, ympäristötieteiden ja valtiotieteiden opintojen muodostamalle vankalle pohjalle.

Mikä sai teidät hakemaan mukaan Ruokikseen?

Tiimi 2: Koko tiimiä yhdistää suuri intohimo erikoiskasvi tattariin sekä huoli luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta. Tämän inspiroimana tiimi päätti tarttua tuumasta toimeen hakemalla Ruokikseen ja kehittämällä idean, joka sekä lisäisi peltoympäristöjen monimuotoisuutta että tukisi suomalaista ruokakulttuuria. Heidän tarjoamansa ratkaisu lisäisi tattarin ohella myös muiden erikoiskasvien viljelyä suomalaisilla pelloilla.

Tiimi 4: Jo ennen Ruokikseen hakemista tiimi 4 on ollut kiinnostunut kokeilemaan kynsiään yrittäjyyden saralla samalla kokoonpanolla. “Aiheena ruokaketjun kestävyyden kehittäminen puhutteli jokaista, joten kilpailuun hakeminen oli helposti päätetty”, tiimi toteaakin.

Tiimi 6: Vaikka tiimi 6 ei tuntenut vielä entuudestaan hakiessaan Ruokikseen, heistä jokainen on kiinnostunut ratkaisemaan ruokaketjun kestävyyteen liittyviä ongelmia. Osa tiimiläisistä on hakenut mukaan oppiakseen jotain aivan uutta ja laajentaakseen tietämystään ruokaketjun kestävyysteemoista. Osa on puolestaan hakenut mukaan hyödyntääkseen omaa asiantuntijuuttaan, kuten ympäristötieteitä opiskellut Sara: “Opintoni ovat vahvasti painottuneet juuri kestävään ruokaketjuun ja siksi näin tämän projektin hienona mahdollisuutena soveltaa jo hankittua osaamistani.”

Tiimi 10: Samaan tapaan kuin tiimi 6, tiimi 10 on muodostettu myös alkujaan toisilleen tuntemattomista osallistujista, jotka ovat mukana kehittääkseen omaa ammattitaitoaan. Tiimi kertookin kiinnostuksen elintarvikealan innovaatioihin, yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen toimineen sysäyksenä heidän osallistumiselleen.

Mitkä asiat ruokaketjun kestävyydessä kiinnostavat erityisesti?

Tiimi 2: Vaikka tiimin mielenkiinnon kohteet sijoittuvatkin ruokaketjun alku- ja loppupäähän, opettajuudesta ja humanismista kumpuava luontainen kiinnostus ihmisiä kohtaan toimii siltana näiden aiheiden välillä. Erityisesti alkutuotannosta vastaavat suomalaiset viljelijät ja valmiita tuotteita ostavat kuluttajat kiinnostavat heitä. “Uskomme, että viljelykasvien monimuotoistuminen saa aikaan hyvän kehän niin lajien elinympäristöissä kuin paikallisessa ruokakulttuurissa ja yritystoiminnassa.”

Tiimi 4: Elintarviketietelijöiden muodostama tiimi 4 toteaa lähestulkoon koko ruokaketjun kiinnostavan heitä. Ruokiksessa he ovat päätyneet lopulta vastaamaan elintarviketeollisuuden sivuvirroista aiheutuviin haasteisiin, joiden ratkaisemiseen tiimi kokee heillä olevan sekä paloa että erinomaiset valmiudet.

Tiimi 6: Muutokset ruokatottumuksissa ja muiden ruokaketjun lenkkien mukautuminen muuttuneeseen kysyntään sekä alkutuottajien vastuullisuus – tässä muutamia teemoja, jotka herättävät ajatuksia tiimi 6:n keskuudessa. “Uskon, että ruokatottumukset muuttuvat ja yritysten tulee tarjota kuluttajien mieltymyksiä vastaavaa ruokaa, mutta vastuullisesti”, Pia toteaa.

Tiimi 10: Muita tiimejä mukaillen myös tiimi 10:n jäsenet ovat kiinnostuneita sivuvirtojen ja tuoteinnovaatioiden hyödyntämisestä kuluttajille. Tämän lisäksi heidän mielenkiinnon kohteisiinsa kuuluu yritysidean jatkojalostaminen.

Mitä olette saaneet irti ohjelmasta?

Tiimi 2: Ensialkuun tiimi toteaa Ruokiksen toimineen innostajana ja lisänneen heidän uskoaan omaan asiaan. “Olemme huomanneet, kuinka kuuma peruna monimuotoisuus on. Uskomme, että erikoiskasvit ovat seuraava suuri askel monimuotoisuuden lisäämisessä ja olemme vakuuttuneita, että ratkaisumme vastaa tähän haasteeseen.”

Tiimi 4: Tiimi 4 puolestaan kertoo Ruokiksen tarjonneen hyvän työympäristön, minkä ansiosta he ovat pystyneet keskittymään täydellä teholla ideointiin ja ratkaisun jalostamiseen. “En usko, että olisimme pystyneet etenemään näin nopeasti ilman Ruokista.”

Tiimi 6: Myös tiimi 6 yhtyy mielipiteeseen. Heidän mielestään tietyn teeman ympärille keskittyvät työpajat ovat toimineet hyvänä väylänä yliopistolla kartutettujen taitojen viemiseksi käytäntöön. Erityisesti ratkaisukeskeinen lähestymistapa on ollut tiimin mieleen. “Lisäksi olen ollut erityisen tyytyväinen monitieteiseen tiimiini, joka on antanut erilaista näkemystä asioihin. Ruokaketju kun on laaja, ja sen monitahoisten ongelmien ratkaisuun tarvitaan monenlaista osaamista”, Sara lisää.

Tiimi 10: Tiimi 10 kokee saaneensa paljon irti ohjelman aikaisista mielenkiintoisista keskusteluista, jotka ovat inspiroineet heitä kehittämään ideaansa kohti toimivaa yritystä. He ovat myös oppineet lisää sekä ruokaketjusta että startup-toiminnasta.

Ruokiksen kohokohtien suhteen tiimien mielipide on yhtenevä. Ohjelman startannut intensiiviviikonloppu auttoi heitä kylvämään yhdessä idean siemenen, minkä jälkeen se on kasvanut ja kehittynyt luontevasti viikottaisten työpajojen myötä. Ruokiksen mentorointi-ilta ja sen aikana tiimien saama palaute eri ruoka-alojen ammattilaisilta on myös koettu erityisen hyödylliseksi. Tiimi 4 toteaakin: “Sen lisäksi, että saimme mentoreilta mitä mainioimpia neuvoja, lisäsi ilta itseluottamustamme edetä idean kanssa.”

Viikon päästä perjantaina 18.6. kaikki yhdeksän tiimiä esittävät ohjelman aikana kehittämänsä ratkaisut finaalistreamissa, joka esitetään livenä Helsinki Think Companyn Youtube-kanavalla. Odotamme mielenkiinnolla, millainen spektaakkeli meillä on tiedossa!

Teksti: Liina Laukkanen
Kuva: Francesca Åström